Trist

Det er trist at en person som med totalt manglende antenner, både sosiale og empatiske, kan tyrannisere et helt rom med normale mennesker fordi de normale forsøker å løse problemer fornuftig, med logikk og ved å lempe seg. Når da personen som mangler antenner overhodet ikke følger noe som helst fornuftig, logisk eller viser tegn til å jenke seg … da er det vanskelig.

One thought on “Trist

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *