Bibsys Mime

Som nevnt i forrige post ble gårsdagen tilbragt i et møte om Brage, Mime og Tyr. Etter å ha fått informasjon om og deretter diskutert Brage gikk temaet over til Mime og Tyr.

Alle vet vel at jeg er et kjempefan av samsøk – enda mer enn før etter foredraget av Guus van den Brekel (se tidligere post). Og her er noen av grunnene til at jeg synes Mime er genialt:

Som forholdsvis nyutdannet bibliotekar med to forskjellige studier bak meg, og med en rekke kompiser som fremdeles studerer, vil jeg få komme med følgende påstand: Gjennomsnittsstudenten følger bare halvhjertet med når biblioteket er inne og presenterer de tilgjengelige databasene. De får med seg at det er en rekke forkortelser der ute: OVID, CINAHL, EBSCO – men hva pokker står de for alle sammen? Studentene går ikke rundt og VET hvilke baser de bør søke i for å finne nettopp SITT emne. Og de aller færreste gidder å faktisk sette seg ned og lese om alle de forskjellige basene når de skal starte på en oppgave. Møtt av en lang liste med databaser på bibliotekets sider blir svært mange frustrerte og oppgitt. Jeg tror jeg også kan gå så langt å si det samme om gjennomsnittsbrukeren av de aller fleste fagbibliotek.

Mime gir brukeren en mulighet til å søke på nøkkelord og få en oversikt over hvilke databaser som har treff på nøkkelordet – samt hvilke database som har flest treff! Deretter kan brukeren gå inn i databasen og utføre grundigere søk. Mime er en alternativ inngang til databasene som kan gjøre det enklere for brukeren å navigere i informasjonsjungelen. Jeg vil påstå at en mastergradsstudent, eller en forsker, eller hvem som helst som vil lese mer om et emne, vil ha en eller annen form for nytte av Mime som et oversiktssted.

– – – – – – – – – – –

Det er en god del misnøye rundt Bibsys Mime blant konsortiedeltakerne. De føler at de ikke har fått det de ønsket seg når de meldte seg på prosjektet. Selv satt jeg igjen med en liten følelse av at forventningene kanskje har vært noe store til Mime. På Bibsys sider presenteres Mime med: “BIBSYS Mime er en søkeportal som kan gi tilgang til fulltekstdokumenter.” Bibsys har arbiedet med Mime i et snaut år, og selv om de har fått utrettet mye, er det fremdeles mye som ikke fungerer så godt som det kanskje burde. Det største problemet er at de forskjellige basene behandler søk på så ulike måter at det er vanskelig å få til et godt samsøk i mange baser om gangen – Mime vil aldri bli bedre enn den dårligste basen søket utføres i.

Mime avhenger av to ting:
* Ressurser nok til å kunne fullføre utviklingsarbeidet samtidig som det er ressurser til overs til drifting. Pr i dag er det en rekke tiltak som kan gjøres for å fjerne støy og sikre bedre treffresultater – men det er ikke ressurser nok til å innføre alle, man må prioritere.
* At bibliotekene gjør sin del av jobben. Det er bibliotekene selv som må velge ut og spesifisere hvilke databaser nettopp DERES brukere skal ha tilgang til via Mime. De må også sørge for å holde lisensavtalene oppdatert mot Bibsys.

Jeg vil nok ikke gå ut mot studentene her på HiAk og promotere Mime som STEDET de kan søke for å finne alt de måtte begjære av informasjon i fulltekst-format. Det jeg vil gjøre er å fortelle dem at her kan de få en oversikt, her kan de starte for å finne ut hvor de skal gjøre mer spesifikke søk.