eBibliotekar?

Det er litt morsomt når forlagsrepresentanten sier han skal “provosere” en sal full av bibliotekarer med å fortelle oss at biblioteket slik det er i dag er døende. Trodde han virkelig det skulle provosere? Det er vel ingen som vet bedre enn bibliotekarene at det rene bokbiblioteket ikke er liv laga, og iallefall ikke i den formen det har i dag?

Jeg vet ikke om noen annen yrkesgruppe som har hatt mer fokus på digitalisering, web, web 2.0, interaktivitet, kildekritikk og alternative kommunikasjonsmåter mot brukergruppen sin som bibliotekarene. Det har haglet med kurs, seminarer, konferanser og diskusjoner rundt disse emnene i mange år nå. Det er også bibliotekarene som jobber for å få nasjonale lisenser og fri tilgang til de lukkede databasene og ressursene som er på nettet. Det er bibliotekarene som jobber med Open Research Archives, og for full spredning av informasjon – og helst HJEM til folk, der de er, ikke bundet til et lokale eller en IP-range.

Det som kanskje er det viktigste er at vi klarer å kommunisere UT alt det vi gjør og kan. For gjennomsnittsnormannen tror nok fortsatt at biblioteket er et sted der man sier hysj, og hvor man får tilgang til bøker, punktum.

Den største endringen for bibliotekverdenen er at vi kommer til å gå fra å være de som samler og vedlikeholder og presenterer, til de som veileder og lærer opp. Fra å si at “her og her finner du god informasjon” til å si at “sånn vet du at informasjonen du finner er god”.