Hele folket i arbeid!

Helga ble tilbragt på Hamar, og på lørdag var vi ute på skogen for å hjelpe far med vedhogsten. Snakker om effektivitet med fem personer (tre generasjoner) i full fart! Vedkløyverne gikk varme, og på et lite blunk hadde vi lagt opp en fin dobbelt rad med ved.

Vi hadde to kløyvere i gang:

Det lyse er den veden vi la opp på lørdag (det er doble rader):

2 thoughts on “Hele folket i arbeid!”

Comments are closed.